Regulamin Pomerdanego Rancza

 1. Pies musi posiadać aktualne szczepienia (na prośbę prowadzących właściciel zobowiązany jest do okazania stosowanego dokumentu)
 2. Pies musi mieć założoną obrożę lub szelki
 3. Psy muszą przebywać na smyczy do momentu wejścia do przedsionka
 4. Właściciel musi mieć ukończone 18 lat
 5. Właściciel zobowiązany jest do posiadania psa cały czas w zasięgu wzroku
 6. Właściciel jest odpowiedzialny za psa podczas wizyty na wybiegu i ponosi pełną odpowiedzialność za jego zachowania
 7. Właściciel lub opiekun psa bierze pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym psom, osobom i ich mieniu
 8. Właściciele muszą posiadać przy sobie smycz
 9. Właściciele zobowiązani są do natychmiastowego sprzątania odchodów po swoim psie
 10. Właściciele muszą cały czas przebywać na terenie wybiegu. Zabrania się wychodzenia i pozostawiania psa bez opieki
 11. Właściciel może mieć pod opieką maksymalnie 2 psy
 12. Właściciel wchodząc na wybieg zobowiązuje się do wykonywania poleceń prowadzących, dot. ich psów
 13. Zabrania się używania kolczatek, obroży elektrycznych, dławików, kantarów itp.
 14. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów
 15. Zabrania się wejścia na wybieg pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych
 16. Zabrania się wejścia z psem z chorobą zakaźną
 17. Zabrania się wejścia z suczką w okresie cieczki
 18. W uzasadnionej sytuacji na prośbę prowadzących, opiekun z psem zobowiązany jest opuścić wybieg
 19. Wejście na wybieg na własną odpowiedzialność
 20. Wejście na wybieg oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu
 21. Dzieci przebywające na wybiegu muszą być pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność (zabrania się biegania, krzyczenia, skakania przez przeszkody itp.)
 22. Zalecane jest, aby z psem na wybiegu przebywało maksymalnie 2 opiekunów, za wyjątkiem przypadków, gdy prowadzący wyrazi zgodę na wstęp większej ilości osób